Samochód ciężarowy porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Samochód ciężarowy porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem...

1.18
 Zadanie
1.19
 Zadanie
1.20
 Zadanie
1.21
 Zadanie

1.22
 Zadanie

1.23
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`a=0,8\ m/s^2` 

`v(t)=64,8\ (km)/h = 64,8*(1000\ m)/(3600\ s) = 18\ m/s` 

 

Korzystamy z wzoru na przyspieszenie:

`a=v/t` 

Wówczas:

`t=v/a` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=(18\ m/s)/(0,8\ m/s^2) = 22,5\ s` 

 

Drogę obliczymy korzystając z wzoru:

`s=(at^2)/2` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`s=(0,8\ m/s^2 * (22,5\ s)^2)/2 = (0,8\ m/s^2*506,25\ s^2)/2 = (405\ m)/2 = 202,5\ m `  

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-29
Dzięki!!!
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie