Autorzy:Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2016

Samochód ciężarowy porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Samochód ciężarowy porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem...

1.18
 Zadanie
1.19
 Zadanie
1.20
 Zadanie
1.21
 Zadanie

1.22
 Zadanie

1.23
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`a=0,8\ m/s^2` 

`v(t)=64,8\ (km)/h = 64,8*(1000\ m)/(3600\ s) = 18\ m/s` 

 

Korzystamy z wzoru na przyspieszenie:

`a=v/t` 

Wówczas:

`t=v/a` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=(18\ m/s)/(0,8\ m/s^2) = 22,5\ s` 

 

Drogę obliczymy korzystając z wzoru:

`s=(at^2)/2` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`s=(0,8\ m/s^2 * (22,5\ s)^2)/2 = (0,8\ m/s^2*506,25\ s^2)/2 = (405\ m)/2 = 202,5\ m `