Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do wody wprowadzono 0,46g kwasu metanowego 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji dysocjacji kwasu metanowego:

`HCOOHstackrel(H_2O)(harr)H^(+)+HCOO^-`

Z treści zadania wiemy, ze do wody wprowadzono 0,46g kwasu metanowego.

Znając masę molową kwasu metanowego obliczmy jaką liczbę moli stanowi 0,46g

`M_(HCOOH)=M_C+2*M_O+2*M_H=12g/(mol)+2*16g/(mol)+2*1g/(mol)=46g/(mol)`

`46g----1mol`

`0,46g----x`

`x=(0,46g*1mol)/(46g)=0,01mol`

Wiemy również, że w roztworze znajauje się `4,816*10^20` anionów mrówczanowych. Obliczmy ile to moli:

`6,02*10^23----1mol`

`4,816*10^20----y`

`y=(4,816*10^23*1mol)/(6,02*10^23)=0,8*10^(-3)=0,0008mol`

Obliczamy stopień dysocjacji:

`alpha=(0,0008mol)/(0,01mol)*100%=8%`

 

Odp. Stopień dysocjacji w tym roztworze wynosi 8%.