Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz, jaki procent cząsteczek kwasu fluorowodorowego 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji dycocjacji kwasy fluorowodorowego:

`HFstackrel(H_2O)(harr)H^(+)+F^(-)`

Z treści zadania wiemy, że liczba jonów wodoru wynosiła: `3,01*10^20` . Obliczmy ile to moli:

`6,02*10^23----1mol`

`3,01*10^20----x`

`x=(3,01*10^20*1mol)/(6,02*10^23)=0,5*10^10^(-3)mol`

Z treści zadania wiemy również, że w roztworze znajdowało się `2,5*10^(-2)=0,025` mola niezdysocjowanych cząstek kwasu fluorowodorowego.

Zatem początkowa liczba moli kwasu wynosiła `0,0255mol` , bo `0,025mol+0,0005mol=0,0255mol`

Obliczmy teraz jaki procent substancji uległ reakcji dysocjacji:

`(0,0005mol)/(0,0255mol)*100%=1,96%`

 

Odp. Reakcji dysocjacji uległo 1,96% kwasu fluorowodorowego.