Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wodny roztwór kwasu HR zawiera 0,4 mola jonów wodoru 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że w roztworze znajduje się 0,4 mola jonów wodoru oraz 3,6 mola niezdysocjowanych cząsteczek tego kwasu.

Stopień dysocjaacji oznaczamy: `alpha`   

Wzór na stopień dysocjacji: `alpha=(n_(z d y s.))/(n_(0))*100%`

Czyli dzielimy liczbę moli cząstek zdysociowanych, przez liczbę moli wszystkich cząstek.

`n_(z d y s.)=0,4mol`

`n_(niez d y s.)=3,6mol`

`n_(0)=3,6mol+0,4mol=4mol`

`alpha=(0,4mol)/(4,0mol)*100%~~10%`

 

Odp. Stopień dysocjacji roztworu wynosi 10%