Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz stężenie kationów wodoru w roztworze kwasu 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji dysocjacji kwasu etanowego:

`CH_3COOHstackrel(H_2O)(harr)H^(+)+CH_3COO^-`

Z treści zadania wiemy, że stopień dysocjacji wynosi 4,1%.

Wiemy również, że początkowo stężenie kwasu wynosiło `0,01(mol)/(dm^3)` .

Obliczmy stężenie kationów wodoru, znając stopień dysocjacji, który określa jaka część substancji uległa dysocjacji:

`[H^+]=0,01(mol)/(dm^3)*4,1%=0,00041(mol)/(dm^3)`

 

Odp. Stężenie jonów wodoru wynosiło `0,00041(mol)/(dm^3)`