Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W reaktorze o pojemności 2dm3 przebiegła reakcja 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji chemicznej:

`A+2BharrC+D`

Wyrażenie na stałą równowagi:

`K=([C]*[D])/([A]*[B]^2)`

`K=1`

`V=2\ "dm"^3` 

Obliczmy stężenie początkowe substancji A oraz stężenie równowagowe substancji B

`[A]=(4\ "mol")/(2\ "dm"^3)=2\ "mol"/"dm"^3` 

`[B]=(2\ "mol")/(2\ "dm"^3)=1\ "mol"/"dm"^3` 

Uzupełniamy dane w tabeli:

 

 

Początkowa liczba moli

Początkowe stężenie

Reakcji uległo

Stężenie w stanie równowagi

A

4

2

x

2-x

B

S

S

2x

1

C

0

0

x

x

D

0

0

x

x

 

Do wyrażenia na stałą równowagi podstawiamy stężenia molowe produktów w stanie równowagi chemicznej:

`1=(x*x)/((2-x)*1^2)`

`1=x^2/(2-x)` 

`2-x=x^2` 

 `x^2+x-2=0` 

`Delta=1+8=9` 

`sqrtDelta=sqrt9=3`

`x_1=(-1-3)/(2)\ <0`

`x_2=(-1+3)/(2)=1`

Do dalszych obliczeń używamy `x_2` , ponieważ liczba moli nie może być ujemna.

`[B]=1\ "mol"/"dm"^3+2*1\ "mol"/"dm"^3=3\ "mol"/"dm"^3`

Wyliczamy teraz liczbę moli substancji B użytej na początku

`n=Cm*V` 

`n=3\ "mol"/"dm"^3*2\ "dm"^3` 

`n=6\ "mol"` 

 

Odpowiedź: Użyto 6 moli substancji B