W naczyniu o pojemności 1dm3 ogrzano 0,1 mola jodowodoru 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

UWAGA! Zadanie rozwiązane na podstawie danych podanych w zadaniu. Odpowiedzi podane w zbiorze różnią się od uzyskanych, jednak z poniższych danych niemożliwe jest uzyskanie innych wyników. Podane w zbiorze odpowiedzi najprawdopodobniej są błędne

 

Równanie reakcji chemicznej:

`2HI->I_2+H_2`

Wyrażenie na stężeniową stałą równowagi:

`K_c=([I_2]*[H_2])/([HI]^2)`

`K_c=0,02`

 

 Uzupełniamy tabelę:

 

  Stężenie początkowe Reakcji ulega Stężenie w stanie równowagi chemicznej
`HI` `0,1(mol)/(dm^3)` `-2x` `[HI]=0,1(mol)/(dm^3)-2x` 
`I_2` `0` `+x` `[I_2]=0+x`
`H_2` `0` `+x` `[H_2]=0+x`

 

 Podstawiamy wzoru na stężeniową stałą równowagi podstawiemy wyrażenia z ostatniej kolumny.

`K_c=0,02`

`0,02=(x*x)/((0,1-2x)^2)`  

`0,02=(x^2)/(0,01-0,4x+4x^2)`

`0,02*(0,01-0,4x+4x^2)=x^2`

`0,0002-0,008x+0,08x^2=x^2`

`-0,92x^3-0,008x+0,0002=0`

`Delta=(-0,008)^2-4*(-0,92)*0,0002=0,0008`

`sqrt(Delta)~~0,028`

`x_1=(0,008+0,028)/(2*(-0,92))~~-0,02`

`x_2=(0,008-0,028)/(2*(-0,92))~~0,011`

Do dalszych obliczeń wykorzystujemy `x_2` , ponieważ stężenie nie może być ujemne.

`[I_2]=[H_2]=0,011(mol)/(dm^3)`

`[HI]=0,1(mol)/(dm^3)-2*0,011(mol)/(dm^3)=0,078(mol)/(dm^3)`

 

Odp. Stężenie jodowodoru w stanie równowagi wynosi `0,078(mol)/(dm^3)` , a stężenie jodu i wodoru wynosi `0,011(mol)/(dm^3)`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-12
dzieki!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie