Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Zmieszano 1 mol metanolu z 1 molem kwasu etanowego 4.57 gwiazdek na podstawie 21 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji chemicznej:

`CH_3OH+CH_3COOHharrCH_3COOCH_3+H_2O`

 

Uzupełniamy tabelę na podstawie danych z zadania i równania reakcji:

 

 

  Stężenie przed reakcją Reakcji uległo Stężenie w stanie równowagi chemicznej
`CH_3OH` `1(mol)/(dm^3)` `-x` `1(mol)/(dm^3)-x=[CH_3OH]`
`CH_3COOH` `1(mol)/(dm^3)` `-x` `1(mol)/(dm^3)-x=[CH_3COOH]`
`CH_3COOCH_3` `0` `+x` `0+x=0,72(mol)/(dm^3)`
`H_2O` `0` `+x` `0+x=0,72(mol)/(dm^3)`

 

 

Obliczamy nieznane stężenie substratów w stanie równowagi chemicznej, więdząc, że `x=0,72(mol)/(dm^3)`

`[CH_3OH]=1-0,72(mol)/(dm^3)=0,28(mol)/(dm^3)`

`[CH_3COOH]=1-0,72(mol)/(dm^3)=0,28(mol)/(dm^3)`

 

Wzór na stężeniową stałą równowagi chemicznej:

`K_c=([CH_3COOH]*[H_2O])/([CH_3OH]*[CH_3COOH_3])`

`K_c=(0,72*0,72)/(0,28*0,28)~~6,61`  

 

 

Odpowiedź:Stężeniowa stała równowagi wynosi w przybliżeniu 6,61