Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Całkowitemu spaleniu uległo 12,04 * 1023 cząsteczek acetylenu, według równania 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Całkowitemu spaleniu uległo 12,04 * 1023 cząsteczek acetylenu, według równania

426
 Zadanie
427
 Zadanie
428
 Zadanie
429
 Zadanie
430
 Zadanie
431
 Zadanie
432
 Zadanie

433
 Zadanie

434
 Zadanie

`2 C_2H_2 + 5 O_2 -> 4 CO_2 + 2 H_2O`  

1 mol cząsteczek jakiegokolwiek związku zawiera 6,02.1023 cząsteczek. Z równania reakcji widzimy, że dwa mole cząsteczek acetylenu ulega spaleniu z wykorzystaniem 5 moli cząsteczek tlenu. Wiemy również, że całkowitemu spaleniu uległo 12,04.1023 cząsteczek acetylenu. Obliczmy ile tlenu było potrzebne do przeprowadzenia tej reakcji (wykorzystujemy metodę proporcji):

`2*6,02*10^(23)\ cz\ C_2H_2\ \ -\ \ 5*6,02*10^(23)\ cz\ O_2 `

`12,04*10^(23)\ cz\ C_2H_2\ \ \ -\ \ x `

`x=(12,04*10^(23)*5*6,02*10^(23))/(2*6,02*10^(23))=3,01*10^(24) `

 

Odpowiedź: Do reakcji potrzebne było 3,01.1024 cząsteczek tlenu