W celu otrzymania siarczku żelaza(II) poddano reakcji chemicznej 5,6 g żelaza i 4 g siarki 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

W celu otrzymania siarczku żelaza(II) poddano reakcji chemicznej 5,6 g żelaza i 4 g siarki

426
 Zadanie
427
 Zadanie
428
 Zadanie
429
 Zadanie

430
 Zadanie

431
 Zadanie
432
 Zadanie
433
 Zadanie
434
 Zadanie

`Fe + S -> FeS`

Obliczmy który z pierwiasków został użyty w nadmiarze, a który w niedomiarze.

`M_(Fe) = 56 g/(mol) `

`M_S = 32 g / (mol) `

`M_(FeS) = 88 g /(mol) `

 

`56g\ Fe\ \ -\ \ 32g\ S `

` x\ Fe\ \ -\ \ 4g\ S `

`x =(4g*56g)/(32g)= 7 g `

Z treści zadania wiemy, że w reakcji wzięło udział 5,6 g żelaza, a nam wyszło że powinno być 7 g żelaza, wiec żelazo jest w niedomiarze. Tym samym siarka musi być w nadmiarze.  Sprawdzamy :

`56g\ Fe\ \ -\ \ 32g\ S `

` 5,6g\ Fe\ \ -\ \ xg\ S `

`x =(5,6g*32g)/(56g)= 3,2 g S `

W treści zadania podano, że mamy 4 g siarki a powinno być 3,2 więc zgadza się, że siarka jest w nadmiarze.

Aby obliczyć ile gramów siarczku żelaza(II) powstanie musimy podstawić do proporcji substrat, który jest w niedomiarze, czyli w tym wypadku żelazo.

`56g\ Fe\ \ -\ \ 88g\ FeS `

` 5,6g\ Fe\ \ -\ \ xg\ FeS `

`x =(5,6g*88g)/(56g)= 8,8 g FeS `

 

Odpowiedź: W nadmiarze została użyta siarka. Masa otrzymanego FeS wynosi 8,8g.

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie