Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz, ile gramów propanu powstanie podczas uwodornienia 100 g propenu, jeżeli reakcja przebiega z 80 - procentową wydajnością 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile gramów propanu powstanie podczas uwodornienia 100 g propenu, jeżeli reakcja przebiega z 80 - procentową wydajnością

426
 Zadanie
427
 Zadanie
428
 Zadanie
429
 Zadanie
430
 Zadanie
431
 Zadanie

432
 Zadanie

433
 Zadanie
434
 Zadanie

Zapisujemy równanie reakcji chemicznej:

`#(C_3H_6)_(100g)+H_2\ ->\ #(C_3H_8)_(x) `

`W=80% `

Obliczmy masy propenu i propanu:

`M_(C_3H_6)=3*12g+6*1g=42g `

`M_(C_3H_8)=3*12g+8*1g=44g `

Obliczmy teraz ile gramów propanu powstanie w reakcji, która przebiegnie z 100% wydajnością:

`42g\ C_3H_6\ \ -\ \ 44g\ C_3H_8 `

`100g\ C_3H_6\ \ - \ \ x `

`x=(100g*44g)/(42g)=104,76g `

W reakcji przebiegającej ze 100% wydajnością powstałoby 104,76g propanu. Obliczmy ile gramów tego związku powstanie przy wydajności 80%

`104,76g\ \ -\ \ 100% `

`x\ \ \ \ \ \ \ -\ \ 80% `

`x=(80%*104,76g)/(100%)=83,8g `

 

Odpowiedź: W reakcji powstanie 83,8g propanu

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1398

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie