Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Jod jest pierwiastkiem chemicznym, który łatwo sublimuje, czyli przechodzi ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Jod jest pierwiastkiem chemicznym, który łatwo sublimuje, czyli przechodzi ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy

426
 Zadanie

427
 Zadanie

428
 Zadanie
429
 Zadanie
430
 Zadanie
431
 Zadanie
432
 Zadanie
433
 Zadanie
434
 Zadanie

`#(2Ag)_(0,6g) + #(I_2)_(x)->2AgI `

 

`M_(Ag)=108g `

`M_(I_2)=127g*2=254g `

Z równania reakcji wynika, że dwa atomy srebra reagują z jedną cząsteczką jodu. Korzystając z tej informacji, oraz informacji o masach tych substancji, układamy proporcję z której wyliczymy masę jodu potrzebną do przeprowadzenia reakcji:

`216g\ Ag\ \ -\ \ 254g\ I_2 `

`0,6g\ Ag\ \ \ -\ \ x\ I_2 `

`x=(0,6g*254g)/(216g)=0,7g `

 

Odpowiedź: Do reakcji potrzeba 0,7g jodu