Oblicz objętość chlorowodoru, którą otrzymano w reakcji 142 g chloru z wodorem, jeśli wiadomo, że gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 1,629 g/dm3 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz objętość chlorowodoru, którą otrzymano w reakcji 142 g chloru z wodorem, jeśli wiadomo, że gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 1,629 g/dm3

412
 Zadanie
413
 Zadanie
414
 Zadanie
415
 Zadanie
416
 Zadanie
417
 Zadanie
418
 Zadanie
419
 Zadanie
420
 Zadanie
421
 Zadanie
422
 Zadanie
423
 Zadanie

424
 Zadanie

425
 Zadanie

Należy napisać równanie reakcji chloru z wodorem i uwzględnić współczynniki : 

`H_2 + #(Cl_2)_(142g) -> #(2HCl)_(x)`

Zapisujemy masy reagentów biorących udział w reakcji:

`m_(Cl_2)=2*35,5g=71g `

`m_(HCl)=1g+35,5g=36,5g `

Z równania reakcji wynika, że z jednej cząsteczki chloru powstają dwie cząsteczki chlorowodoru. Korzystając z tej informacji oraz informacji o masach reagentów zapisujemy proporcję, dzięki której obliczymy masę powstałego w reakcji chlorowodoru:

`71g\ Cl_2\ \ -\ \ 2*36,5g\ HCl `

`142g\ Cl_2\ \ -\ \ x `

`x=(142g*2*36,5g)/(71g)=146g `

W reakcji powstanie 146g HCl. Wiedząc, że jego gęstość wynosi 1,629 g/dm3 obliczmy jaką objętość zajmie powstały tlen:

`V=m/d `

`V=(146g)/(1,629g/(dm^3))=89,6dm^3 `

 

Odpowiedź: W wyniku reakcji powstania 89,6 dm3 chlorowodoru 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

24-10-2017
Dzięki :):)
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

2278

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie