Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz, ile gramów wodorotlenku miedzi(II) strąci się w wyniku reakcji 11,2 g wodorotlenku potasu z chlorkiem miedzi(II) 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ile gramów wodorotlenku miedzi(II) strąci się w wyniku reakcji 11,2 g wodorotlenku potasu z chlorkiem miedzi(II)

412
 Zadanie
413
 Zadanie
414
 Zadanie
415
 Zadanie
416
 Zadanie
417
 Zadanie
418
 Zadanie
419
 Zadanie
420
 Zadanie

421
 Zadanie

422
 Zadanie
423
 Zadanie
424
 Zadanie
425
 Zadanie

Należy  napisać podane w treści zadania równanie reakcji : 

`CuCl_2 + #(2KOH)_(11,2g) -> #(Cu(OH)_2 darr)_(x) + 2KCl`  

Zapisujemy masy substancji:

`M_(KOH)=39g+16g+1g=56g `

`M_(Cu(OH)_2)=63,5g+2*16g+2g=97,5g `

Z równania reakcji wynika, że dwie cząsteczki KOH w reakcji z CuCl2 dają jedną cząsteczkę Cu(OH)2. Korzystając z tej informacji oraz informacji o masach zapisujemy proporcję, dzieki której ustalimy masę powstałego w reakcji wodorotlenku miedzi(II)

`2*56g\ KOH\ \ -\ \ 97,5g\ Cu(OH)_2 `

`11,2g\ \ KOH\ \ -\ \ x `

`x=(11,2g*97,5g)/(2*56g)=9,75g `

 

Odpowiedź: W reakcji wytrąci się 9,75g Cu(OH)2