Oblicz, ile gramów wodorotlenku miedzi(II) strąci się w wyniku reakcji 11,2 g wodorotlenku potasu z chlorkiem miedzi(II) 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile gramów wodorotlenku miedzi(II) strąci się w wyniku reakcji 11,2 g wodorotlenku potasu z chlorkiem miedzi(II)

412
 Zadanie
413
 Zadanie
414
 Zadanie
415
 Zadanie
416
 Zadanie
417
 Zadanie
418
 Zadanie
419
 Zadanie
420
 Zadanie

421
 Zadanie

422
 Zadanie
423
 Zadanie
424
 Zadanie
425
 Zadanie

Należy  napisać podane w treści zadania równanie reakcji : 

`CuCl_2 + #(2KOH)_(11,2g) -> #(Cu(OH)_2 darr)_(x) + 2KCl`

Zapisujemy masy substancji:

`M_(KOH)=39g+16g+1g=56g `

`M_(Cu(OH)_2)=63,5g+2*16g+2g=97,5g `

Z równania reakcji wynika, że dwie cząsteczki KOH w reakcji z CuCl2 dają jedną cząsteczkę Cu(OH)2. Korzystając z tej informacji oraz informacji o masach zapisujemy proporcję, dzieki której ustalimy masę powstałego w reakcji wodorotlenku miedzi(II)

`2*56g\ KOH\ \ -\ \ 97,5g\ Cu(OH)_2 `

`11,2g\ \ KOH\ \ -\ \ x `

`x=(11,2g*97,5g)/(2*56g)=9,75g `

 

Odpowiedź: W reakcji wytrąci się 9,75g Cu(OH)2 

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1270

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie