Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz, ile gramów tlenu powstanie podczas rozkładu 60 g tlenku rtęci(II) 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Należy napisać równanie rozkładu tlenku rtęci i uwzględnić współczynniki : 

`#(2HgO)_(60g)\ ->\ 2Hg + #(O_2)_(x) `

Aby wyliczyć ile gramów tlenu powstanie w wyniku tej reakcji na początku wyznaczmy masy cząsteczkowe wszystkich reagentów (substratów i produktów) biorących udział w tej reakcji (stechiometrycznie)

`M_(HgO)=M_(Hg)+M_O=200g+16g=216g `

`M_Hg=200g `

`M_O_2=2*16g=32g `

Z równania reakcji wynika, że 2.216g tlenku rtęci(II) ulega rozkładowi dając 32g tlenu. Obliczmy więc, korzystając z metody proporcji, ile gramów tlenu powstanie z rozkładu 60g tlenku rtęci(II)

`432g\ HgO\ \ -\ \ 32g\ O_2 `

`60g\ \ HgO\ \ -\ \ x `

`x=(60g*32g)/(432g)=4,44g `

 

Odpowiedź: W wyniku tej reakcji powstanie 4,44 g tlenu