Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz, ile gramów siarczanu(VI) potasu otrzyma się podczas reakcji zobojętniania 196 g kwasu siarkowego(VI) 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Należy napisać równanie reakcji zobojętnienia kwasu siarkowego(VI) przy użyciu wodorotlenku potasu, gdyż zgodnie z treścią zadania produktem reakcji ma być siarczan(VI) potasu i uwzględnić współczynniki : 

`#(H_2SO_4)_(196g) + 2KOH -> #(K_2SO_4)_(x) + 2H_2O` 

Obliczmy masę molową kwasu siarkowego(IV) oraz siarczanu(VI) potasu

`M_(H_2SO_4)=2g+32g+4*16g=98g `

`M_(K_2SO_4)=2*39g+32g+4*16g=174g `

Z równania reakcji widzimy, że z jednej cząsteczki kwasu siarkowego(VI) otrzymujemy jedną cząsteczkę siarczanu(VI) potasu. Obliczmy ile siarczanu(VI) potasu otrzymamy z 196g kwasu siarkowego(VI):

`98g\ H_2SO_4\ \ -\ \ 174g\ K_2SO_4 `

`196g\ H_2SO_4\ \ -\ \ x `

`x=(196g*174g)/(98g)=348g `

 

Odpowiedź : W wyniku reakcji zobojętnienia kwasu siarkowego powstanie 348 g siarczanu (VI) potasu