Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz, ilu gramów glinu potrzeba do otrzymania 200 g siarczku glinu powstałego w wyniku reakcji syntezy glinu z siarką 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ilu gramów glinu potrzeba do otrzymania 200 g siarczku glinu powstałego w wyniku reakcji syntezy glinu z siarką

412
 Zadanie
413
 Zadanie
414
 Zadanie
415
 Zadanie
416
 Zadanie
417
 Zadanie

418
 Zadanie

419
 Zadanie
420
 Zadanie
421
 Zadanie
422
 Zadanie
423
 Zadanie
424
 Zadanie
425
 Zadanie

Należy zapisać równanie reakcji glinu z siarką i uwzględnić współczynniki : 

`#(2Al)_(x) + 3S -> #(Al_2S_3)_(200g)`  

Zapiszmy masy glinu oraz siarczku glinu:

`M_(Al)=27g `

`M_(Al_2S_3)=2*27g+3*32g=150g `

Na podstawie równania reakcji możemy zauważyć, że z dwóch atomów glinu powstaje jedna cząsteczka siarczku glinu. Dzięki tej informacji (oraz informacji o masie tych substancji) możemy zapisać proporcję, z której wyznaczymy ile gramów glinu wzięło udział w rekacji, skoro uzyskano 200g siarczku glinu:

`2*27g\ Al\ \ -\ \ 150g\ Al_2S_3 `

`\ \ x\ \ \ Al\ \ -\ \ 200g\ Al_2S_3 `

`x=(200g*2*27g)/(150g)=72g `

 

Odpowiedź: Do reakcji zużyto 72g glinu