Ile gramów wody i ile gramów soli glauberskiej... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Ile gramów wody i ile gramów soli glauberskiej...

198
 Zadanie
199
 Zadanie
200
 Zadanie
201
 Zadanie
202
 Zadanie

203
 Zadanie

Dane

`m_r = 0,5kg = 500g`

`C_p = 10%`

Szukane

`m_(hydratu) = ?`

`m_w = ?`

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę substancji w 10-procentowym roztworze:

`m_s=(Cp*m_r)/(100%) `

`m_s=(10%*500g)/(100%) `

`m_s=50g `

Aby otrzymać roztwór 10-procentowy musimy użyć 50g soli. Sól mamy dostępną pod postacią hydratu. Obliczmy masę cząsteczkową hydratu oraz soli bezwodnej:

Masa cząsteczkowa hydratu wynosi : 

`m_(Na_2SO_4*10H_2O) = 2*23u + 32u + 4*16u + 10*(2*1u + 16u) = 322u`

Masa cząsteczkowa Na2SO4 wynosi : 

`m_(Na_2SO_4) = 2*23u + 32u + 4*16u = 142u`

Ilośc gramów hydratu konieczne jest by w roztworze znajdowało się 50g substancji oblicza się z proporcji : 

`322u Na_2SO_4 *10H_2O\ \ -\ \ 142u Na_2SO_4`

`xg Na_2SO_4*10H_2O\ \ -\ \ 50gNa_2SO_4`

Czyli : 

`322/x = 142/50`

`x = (322*50)/142`

`x = 113,4g ` 

Masa roztworu to masa hydratu plus masa wody:

`m_r = m_w + m_(hydratu)`

Zatem : 

`m_w = m_r - m_(hydratu)`

`m_w = 500g - 113,4g = 386,6g`

 

Odpowiedź: Do przygotowania roztworu konieczne jest użycie 113,4g Na2SO4.10H2O oraz 386,6g H2O

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1361

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie