Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz, ilu gramów Na2CO3 * 10 H2O i ilu gramów wody potrzeba do przygotowania 250 g 20 - procentowego roztworu węglanu sodu Na2CO3 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ilu gramów Na2CO3 * 10 H2O i ilu gramów wody potrzeba do przygotowania 250 g 20 - procentowego roztworu węglanu sodu Na2CO3

198
 Zadanie
199
 Zadanie
200
 Zadanie
201
 Zadanie

202
 Zadanie

203
 Zadanie

Dane

`m_r = 250g`

`C_p = 20%`

Szukane

`m_(hydratu) = ?`

`m_w = ?`

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę substancji w 20-procentowym roztworze

`m_s=(Cp*m_r)/(100%) `

`m_s=(20%*250g)/(100%) `

`m_s=50g `

Masa substancji wynosi 50g. 

Masa cząsteczkowa hydratu wynosi 

`m_(Na_2CO_3*10H_2O) = 2*23u + 12u + 3*16u + 10*(2*1u + 16u) = 286u`

Masa cząsteczkowa Na2CO3 wynosi : 

`m_(Na_2CO_3) = 2*23u + 12u + 3*16u = 106u`

Ilość gramów hydratu konieczne jest by w roztworze znajdowało się 50g substancji? Obliczmy to z proporcji : 

`286u Na_2CO_3*10H_2O\ \ -\ \ 106u Na_2CO_3`

`xg Na_2CO_3*10H_2O\ \ -\ \ 50g Na_2CO_3`

Czyli : 

`(286)/x = (106)/50`

`x = (286*50)/106`

`x = 134,9g ` 

Masę roztworu wyznaczmy z wzoru:

`m_r =m_w + m_(hydratu)`

Zatem masa wody będzie równa: 

`m_w = m_r - m_(hydratu)`

`m_w = 250g - 134,9g = 115,1g`

 

Odpowiedź: Do przygotowania roztworu konieczne jest użycie 134,9 g Na2CO3.10H2O oraz 115,1g H2O