Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Do 60 cm3 wody dodano 200 cm3 roztworu... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane

`v_(r1) = 200cm^3 `

`d_(r1)=1,2g//cm^3`

`C_(p1)=15%`

`V_(w) = 60cm^3`

Szukane

`C_(p2)=?`

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę roztworu:

`m_(r1)=V_(r1)*d_(r1) `

`m_(r1)=200cm^3*1,2g/(cm^3)=240g `

Mara roztworu wynosi 240g. Wiemy, że jest to roztwór 15-procentowy, obliczmy więc zawartość substancji w tym roztworze:

`C_(p1)=m_s/m_(r1)*100% `

`m_s=(C_(p1)*m_(r1))/(100%) `

`m_s=(15%*240g)/(100%) `

`m_s=36g `

W 240g 15-procentowego roztworu znajduje się więc 36g substancji rozpuszczonej. Następnie do tego roztworu dodano 60 cm3 wody. Przy założeniu, że gęstość wody wynosi 1g/cm3 możemy powiedzieć, że do roztworu dodano 60g wody. Masa nowego roztworu wynosi teraz:

`m_(r2)=m_(r1)+m_w `

`m_(r2)=240g+60g `

`m_(r2)=300g `

Obliczamy stężenie procentowe nowego roztworu:

`C_(p2)=m_s/m_(r2)*100% `

`C_(p2)=(36g)/(300g)*100% `

`C_(p2)=12% `

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu po dodaniu wody będzie wynosiło 12%