Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz w ilu gramach wody należy rozpuścić 6 g mocznika CO(NH2)2, aby na jedną cząsteczkę tego związku chemicznego przypadało 10 cząsteczek wody 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz w ilu gramach wody należy rozpuścić 6 g mocznika CO(NH2)2, aby na jedną cząsteczkę tego związku chemicznego przypadało 10 cząsteczek wody

184
 Zadanie
185
 Zadanie
187
 Zadanie
188
 Zadanie
189
 Zadanie
190
 Zadanie
191
 Zadanie
192
 Zadanie
193
 Zadanie
194
 Zadanie
195
 Zadanie
196
 Zadanie

197
 Zadanie

Dane:

`m_(CO(NH_2)_2)=6g `

`1cz.\ CO(NH_2)_2\ *\ 10cz.\ H_2O `

Szukane:

`m_(H_2O)=? `

Rozwiązanie:

Wyznaczmy masę cząsteczkową mocznika:

`M_(CO(NH_2)_2)=M_C+M_O+2*M_N+4*M_H=12u+16u+2*14u+4*1u=60u `

oraz masę cząsteczkową wody:

`M_(H_2O)=2*M_H+M_O=2*1u+16u=18u `

Z treści zadania wiemy, że na jedną cząsteczkę mocznika powinno przypadać 10 cząsteczek wody. Zapiszmy to:

`1\ "cząsteczka"\ CO(NH_2)_2\ \ -\ \ 10\ "cząsteczek wody" `

Znamy masy cząsteczkowe tych substancji, możemy więc zapisać tzw. proporcję:

`60u\ CO(NH_2)_2\ \ -\ \ 10*18u\ H_2O `

`6g\ \ CO(NH_2)_2\ \ -\ \x `

`x=(6g*10*18u)/(60u)=18g `

 

Odpowiedź: 6 g mocznika należy rozpuścić w 18 g H2O. 

DYSKUSJA
user profile image
Doris

30 grudnia 2017
Dzięki :)
user profile image
Lena

1 października 2017
dzieki
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1417

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie