Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Do 20 g wody dodano 80 g 15 - procentowego roztworu kwasu siarkowego(VI) H2SO4 4.09 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane :

`C_(p1)= 15% `

`m_r= 80g `

`m_w= 20g `

Szukane:

`C_(p2)=? `

Rozwiązanie :

 Wyznaczamy masę substancji zawartej w roztworze 1:

`c_p= m_s/m_r *100%` 

`m_s=(c_p*m_r)/(100%)`

`m_s=(15%*80g)/(100%)`

`m_s=12g` 

W roztworze znajduje się więc 12 g substancji. Teraz do tego roztworu dodano wody - zmieniła się więc całkowita masa roztworu, ale nie zmieniła się masa rozpuszczonej w nim substancji. 

`m_(r2) =20g + 80 g `

`m_(r2) = 100g`

Nowe dane podstawiamy do wzóru na stężenie procentowe :

`c_(p2)= m_s/m_(r2) *100%` 

 `C_(p2)=(12g)/(100g) * 100%`   

 `C_(p2)=12%` 

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 12%