Do 2 kg 10 - procentowego roztworu soli dolano 0,5 dm^3 wody 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Dane

`V_w = 0,5dm^3`

`m_r = 2kg`

`C_(p1) = 10%`

Szukane

`C_(p2) = ?`

Rozwiązanie

Obliczamy masę substancji zawartą w 2 kg roztworu:

`2kg=2000g `

`m_s=(Cp*m_r)/(100%) `

`m_s=(10%*2000g)/(100%) `

`m_s=200g `

W roztworze znajduje się więc 200g soli.

Do roztworu tego dodano 0,5 dm3 wody. 

`0,5dm^3=500cm^3 `

Wiedząc, że gęstość wody wynosi 1g/cm3 możemy wyznaczyć masę dodanej wody:

`m=d*V `

`m=1g/(cm^3)*500cm^3=500g `

Do 2kg roztworu dodano więc 500g wody. Łączna masa nowopowstałego roztworu wynosi więc:

`m_(r2)=2000g+500g=2500g `

Obliczamy stężenie nowopowstałego roztworu (pamiętając, że masa substancji nie uległa zmianie)

`C_(p2)=m_s/m_(r2)*100% `

`C_(p2)=(200g)/(2500g)*100% `

`C_(p2)=8% `

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu po dodaniu wody będzie wynosiło 8% 

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

2209

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie