Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Z 0,5 kg 12 - procentowego roztworu cukru odparowano 100 cm3 wody 4.56 gwiazdek na podstawie 18 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane

`V_(w) = 100cm^3` 

`m_r = 0,5kg` 

`C_(p1)=12%` 

Szukane

`C_(p2) = ?` 

Rozwiązanie

Dysponujemy 0,5 kg, czyli 500 g 12-procentowego roztworu wody z cukrem. Obliczmy masę cukru:

`m_s=(Cp*m_r)/(100%) `

`m_s=(12%*500g)/(100%) `

`m_s=60g `

W roztworze znajduje się więc 60 g cukru. Następnie z roztworu odparowano 100 cm3 wody. Wiedząc, że gęstość wody wynosi 1 g/cm3 możemy powiedzieć, że odparowano 100g wody. Masa nowego roztworu wynosi więc:

`m_(r2)=500g-100g=400g `

Znając masę substancji oraz masę nowego roztworu wyznaczamy jego stężenie:

`C_(p2)=m_s/m_(r2)*100% `

`C_(p2)=(60g)/(400g)*100% `

`C_(p2)=15% `

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu po odparowaniu wody wynosi 15%