Do 5 kg 5 - procentowego roztworu cukru dodano 100 g cukru 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Dane

`m_(c) = 100g`

`m_r = 5kg`

`C_(p1) = 5%`

Szukane

`C_(p2) = ?`

Rozwiązanie

Obliczmy ilość cukru rozpuszczoną w 5-procentowym roztworze:

`5kg=5000g `

`m_s=(Cp*m_r)/(100%) `

`m_s=(5%*5000g)/(100%) `

`m_s=250g `

W roztworze znajduje się więc 250 g  cukru. Do roztworu dodano 100 g cukru. Zwiększyło to nie tylko masę roztworu, ale także masę substancji. Nowe dane będą więc następujące:

`m_s=250g+100g=350g `

`m_r=5000g+100g=5100g `

Z tych danych wyznaczamy nowe stężenie roztworu:

`Cp=m_s/m_r*100% `

`Cp=(350g)/(5100g)*100% `

`Cp=6,86% `

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu po dodaniu cukru będzie wynosiło 6,86% 

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie