Matematyka

Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Czy w wiadrze które ma kształt walca o wysokości 40 cm 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Należy pamiętać, że jeden litr to jeden decymetr sześcienny. 

 

Obliczamy, jaką długość ma promień podstawy (promień jest 2 razy krótszy od średnicy)

`r=30\ cm:2=15\ cm=1,5\ dm` 

 

Zamieńmy jeszcze jednostkę wysokości na decymetry:

`h=40\ cm=4\ dm`   

 

Obliczamy objętość (mnożąc pole podstawy walca razy jego wysokość)

`V=pi*1,5^2*4=pi*1,5*1,5*4=pi*1,5*6=9pi\ dm^3#>^((pi>3))9*3\ dm^3=27\ dm^3=27\ l`     

Odpowiedź:W tym wiadrze zmieści się 27 litrów farby, ponieważ objętość wiadra to trochę więcej niż 27 litrów (ponieważ pi to więcej niż 3).