Matematyka

Matematyka wokół nas 2 (Podręcznik, WSiP)

Znajdź liczbę dwucyfrową x, wiedząc, że cyfra dziesiątek liczby 8x 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Znajdź liczbę dwucyfrową x, wiedząc, że cyfra dziesiątek liczby 8x

20
 Zadanie
21
 Zadanie
22
 Zadanie

23
 Zadanie

`"Oznaczmy:"`

`"d - cyfra dziesiątek liczby x"`

`"j - cyfra jedności liczby x"`

 

`"Wtedy liczbę x możemy zapisać jako:"`

`"x"=10d+"j"`

`"(np. liczba"\ 23\ "to"\ 2*10+3")"`

 

`9*"x"=9*(10"d"+"j")=90"d"+9"j"`

`"Wiemy, że cyfrą jedności tej liczby jest"\ 7"," `
`"jedyna cyfra, która po pomnożeniu przez"\ 9\ "ma cyfrę jedności równą"\ 7\ "to trójka,"`
`"dlatego możemy zapisać:"`

`"j"=3`

 

`"Teraz liczymy dalej:"`  

`8*"x"=8*(10"d"+"j")=8*(10"d"+3)=80"d"+24=`

`=10*8"d"+10*2+4=10(8"d"+2)+4`

 

`"Wiemy, że cyfrą dziesiątek tej liczby jest"\ 6"." `
`"Sprawdźmy w tabelce kolejne cyfry, podstawiając je w miejsce d."`

 

`'d'`  `"wartość liczby"\ 8"x"` `"cyfra dziesiątek liczby"\ 8"x"`
`0` 

`10*(8*0+2)+4=` 

`=10*2+4=24` 

`2` 
`1` 

`10*(8*1+2)+4=` 

`=10*10+4=104` 

`0` 
`2` 

`10*(8*2+2)+4=` 

`=10*18+4=184` 

`8`  
`3` 

`10*(8*3+2)+4=` 

`=10*26+4=264` 

`ul(ul(6))` 
`4` 

`10*(8*4+2)+4=` 

`=10*34+4=344` 

`4` 
`5` 

`10*(8*5+2)+4=` 

`=10*42+4=424` 

`2` 
`6` 

`10*(8*6+2)+4=` 

`=10*50+4=504` 

`0` 
`7` 

`10*(8*7+2)+4=` 

`=10*58+2=582` 

`8` 
`8` 

`10*(8*8+2)+4=` 

`=10*66+4=664` 

`ul(ul(6))` 
`9` 

`10*(9*8+2)+4=` 

`=10*74+4=744`        

`4` 

 

`"Możliwe cyfry dziesiątek to"\ 3\ "lub"\ 8", więc liczba x to"\ 33\ "lub"\ 83"."`  

DYSKUSJA
user profile image
Norbert

24 grudnia 2017
Dzięki
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie