Matematyka

Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Motorówka płynęła z prądem rzeki od przystani A do przystani B 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Motorówka płynęła z prądem rzeki od przystani A do przystani B

20
 Zadanie

21
 Zadanie
22
 Zadanie
23
 Zadanie

`"v"_"m"\ "-  prędkość motorówki (w"\ "km"/"h"")"`

`"v"_("rz")\ "- prędkość rzeki (w"\ "km"/"h"")"`

 

`"Zamieńmy czas wyrażony w minutach na czas wyrażony w godzinach:"`

`40\ "min"=40/60\ "h"=2/3\ "h"` 

`56\ "min"=56/60\ "h"=28/30\ "h"=14/15\ "h"` 

 

`"Jeśli motorówka płynęła z prądem rzeki, to prąd jej 'pomagał',"`
`"czyli prędkość, z jaką płynęła motorówka to suma prędkości motorówki i prędkości prądu rzeki."`  

`"Gdy motorówka wracała, to prąd rzeki jej 'przeszkadzał' (stawiał opór),"`
`"dlatego prędkość, z jaką płynęła motorówka to różnica prędkości motorówki i prędkości prądu rzeki."`  

`"Pamiętając, że prędkość to stosunek drogi do czasu, możemy zapisać:"`  

`{("v"_"m"+"v"_("rz")=14/(2/3)), ("v"_"m"-"v"_("rz")=14/(14/15)):}`  

`{("v"_"m"+"v"_("rz")=14:2/3), ("v"_"m"-"v"_("rz")=14:14/15):}`  

`{("v"_"m"+"v"_("rz")=14*3/2), ("v"_"m"-"v"_("rz")=14*15/14):}`  

`{("v"_"m"+"v"_("rz")=21), ("v"_"m"-"v"_("rz")=15):}\ \ \ |+` 

`2"v"_"m"=36\ \ \ |:2`  

`"v"_"m"=18` 

`"Wstawiamy wyliczoną prędkość motorówki do pierwszego równania ostatniego układu równań:"`

`18+"v"_("rz")=21` 

`"v"_("rz")=21-18=3` 

Odpowiedź:

Prędkość motorówki wynosiła 18 km/h, a prędkość prądu rzeki wynosiła 3 km/h.