Matematyka

Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

W hurtowni kupiono 200 kg cukru i 150 kg cukru 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`"m - cena sprzedaży"\ 1\ "kg mąki"`

`"c - cena sprzedaży"\ 1\ "kg cukru"`

 

`{(200"c"+150"m"=900\ \ \ |:10), (25%*200"c"+20%*150"m"=210):}`

`{(20"c"+15"m"=90\ \ \ |:5), (25/100*200c+20/100*150"m"=210):}`

`{(4"c"+3"m"=18), (1/4*200"c"+1/5*150"m"=210):}`

`{(4"c"+3"m"=18), (50"c"+30"m"=210\ \ \ |:10):}`

`{(4"c"+3"m"=18), (5"c"+3"m"=21\ \ \ |*(-1)):}`

`{(4"c"+3"m"=18), (-5"c"-3"m"=-21):}\ \ \ |+`

`-"c"=-3\ \ \ |*(-1)`

`"c"=3`

`"Wstawiamy wyliczone c do pierwszego równania ostatniego układu równań:"`

`4*3+3"m"=18`

`12+3"m"=18\ \ \ |-12`

`3"m"=6\ \ \ |:3`

`"m"=2`

Odpowiedź:

Cena sprzedaży 1 kg mąki to 2 zł, a cena sprzedaży 1 kg cukru to 3 zł.