Matematyka

Stosunek pola największego prostokątnego przekroju graniastosłupa prawidłowego 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Stosunek pola największego prostokątnego przekroju graniastosłupa prawidłowego

18
 Zadanie
19
 Zadanie
20
 Zadanie

21
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Mamy graniastosłup prawidłowy sześciokątny. Oznaczmy krawędź podstawy graniastosłupa jako `a` , a wysokość graniastosłupa jako `H` .

Największy prostokątny przekrój graniastosłupa to ten, który jest wyznaczony przez najdłuższą krawędź podstawy oraz krawędzie boczne graniastosłupa. W podstawie mamy sześciokąt foremny o boku `a` . Wiemy, że najdłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma długosć `2a` . Długość krawędzi bocznej jest równa wysokości graniastosłupa.

Zatem pole przekroju największego prostokątnego przekroju graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego wyraża się wzorem

`P_1=2a*H=2aH`

Każda ze ścian bocznyh graniastosłupa jest prostokątem o wymiarach a x H, zatem pole ściany bocznej tego graniastosłupa wynosi

`P_2=a*H=aH`

Liczymy stosunek pola największego prostokątnego przekroju graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego do pola ściany bocznej tego graniastosłupa

`P_1/P_2=(2aH)/(aH)=2/1 `

Prawidłowa jest odpowiedź C.

Odpowiedź:

C

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie