Matematyka

Poniżej narysowano ostrosłupy prawidłowe. Oblicz długości odcinków oznaczonymi literami. 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Poniżej narysowano ostrosłupy prawidłowe. Oblicz długości odcinków oznaczonymi literami.

38
 Zadanie
39
 Zadanie

40
 Zadanie

41
 Zadanie
42
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

a)

1. Mamy policzyć wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego oznaczoną jako x.

Odcinek x wraz z połową krawędzi podstawy czyli odcinkiem długości 8 są przyprostokątnymi trójkąta prostokątnego o kątach ostrych 30 i 60 stopni. Z własności tego trójkąta wiemy, że

2. Mamy policzyć krawędź boczną ostrosłupa prawidłowego czworokątnego oznaczoną jako y.

Odcinek y jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego o kątach ostrych 45 i 45 stopni. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 12.

Z własności tego trójkąta wiemy, że

3. Mamy policzyć krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego oznaczoną jako z. Widzimy, że ściana boczna ostrosłupa jest trójkątem równobocznym o boku długości 18, stąd .

b)

1. Mamy policzyć krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego oznaczoną jako x.

Odcinek długości x jest jest przyprostokątną trójkąta prostokątnego o kątach ostrych 45 i 45 stopni i przeciprostokątnej długości 16.

Z własności tego trójkąta wiemy, że Zatem .

2. Mamy policzyć wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego oznaczoną jako y.

Odcinek długości y jest jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego o kątach ostrych 30 i 60 stopni i przyprostokątnej naprzeciw kąta ostrego 60 stopni, której długość jest równa wysokości trójkąta równobocznego o boku a=12. Druga przyprostokątna jest wysokością ostrosłupa H. Policzmy najpierw wysokość trójkąta równobocznego o boku a=12.

Z własności  trójkąta prostokątnego o kątach ostrych 30 i 60 stopni wiemy, że

Zatem , czyli . Ponownie z własności trójkąta trójkąta prostokątnego o kątach ostrych 30 i 60 stopni wiemy, że .

3. Mamy policzyć długość krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego oznaczoną jako z.

Wysokość ściany bocznej ostrosłupa długości 12 jest jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego o kątach ostrych 30 i 60 stopni i przyprostokątnej naprzeciw kąta ostrego 30 stopni, której długość jest równa wysokości trójkąta równobocznego o boku długości z. Druga przyprostokątna jest wysokością ostrosłupa H.  Policzmy napierw, ile wynosi długość przyprostokątnej trójkąta prostokątnego naprzeci kąta ostrego 30 stopni.

Z własności  trójkąta prostokątnego o kątach ostrych 30 i 60 stopni wiemy, że

 

DYSKUSJA
user avatar
Anastazja

12 kwietnia 2018
dzieki :):)
user avatar
Łucja

17 października 2017
Dzięki za pomoc!
klasa:
Informacje
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788374201711
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom