Matematyka

Przekrój ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, który zawiera wierzchołek 4.61 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Przekrój ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, który zawiera wierzchołek

38
 Zadanie

39
 Zadanie
40
 Zadanie
41
 Zadanie
42
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

W podstawie ostrosłupa jest sześciokąt foremny o boku długości `a` . Wysokość ostrosłupa oznaczmy jako `H` . Opisany przekrój jest trójkątem równobocznym o boku długości 10 cm. Zatem krawędź boczna ostrosłupa ma długość b=10 cm. Wiemy, że najdłuższa przekątna sześciokąta foremnego o boku długości `a `ma długość `2a` , stąd mamy

`2a=10`

`a=5cm`

Mamy policzoną krawędź podstawy ostrosłupa. Trzeba jeszcze policzyć jego wysokość H. Wiemy, że wysokość ostrosłupa jest wysokością trójkąta równobocznego o boku długości 10 cm, który jest w przekroju ostrosłupa. Zatem z własności trójkąta równobocznego mamy

`H=(10sqrt3)/2=5sqrt3 cm`

 Możemy policzyć objętość ostrosłupa

`V=1/3*P_p*H`

`P_p=6(a^2sqrt3)/4=3*(5^2sqrt3)/2=75/2sqrt3`

`V=1/3*P_p*H=1/3*75/2sqrt3*5sqrt3=375/2`

`V=187,5 cm^3`

Odpowiedź:

`187,5 cm^3`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-25
Dzięki!
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie