Matematyka

Matematyka z plusem 2 (Zbiór zadań, GWO)

Podstawy ostrosłupów, których siatki narysowano poniżej, są wielokątami foremnymi. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Podstawy ostrosłupów, których siatki narysowano poniżej, są wielokątami foremnymi.

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

a) W podstawie ostrosłupa mamy kwadrat o boku 6. Na rysunku mamy podane wszystkie długości krawędzi bocznych ostrosłupa.

Suma długości krawędzi tego ostrosłupa

`4*6+2*5+2*7=24+10+14=48`

b) W podstawie ostrosłupa mamy trójkąt równoboczny o boku 5. Na rysunku mamy podane wszystkie długości krawędzi bocznych ostrosłupa.

Suma długości krawędzi tego ostrosłupa

`3*5+4+7+6=15+17=32`

c) W podstawie ostrosłupa mamy trójkąt równoboczny o boku 4. Jedna z krawędzi bocznej ostrosłupa ma długość 3. Dwie pozostałe krawędzie boczne mają tę samą długość, która jest równa długości przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3 i 4. Liczymy zatem z tw. Pitagorasa

`x^2=3^2+4^2=9+16=25`

`x=5`

Suma długości krawędzi tego ostrosłupa

`3*4+3+2*5=12+3+10=25`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

14-10-2017
dzieki :)
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie