Matematyka

Objętość narysowanej obok stodoły jest równa A. 800m³ 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Objętość narysowanej obok stodoły jest równa A. 800m³

15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie

18
 Zadanie

19
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Najłatwiej obliczyć objętość stodoły rozcinając bryłę stodoły wzdłuż stropu stodoły na dwa graniastosłupy - prostopadłościan oraz graniastosłup trójkątny.

Wówczas objętość stodoły można wyrazić wzorem

`V=V_1+V_2`

gdzie `V_1`  to objętość prostopadłościanu o wymiarach 10m x 20m x 4 m, a

`V_2 ` to objętość graniastosłupa trójkątnego o wysokości 20 m, w którego podstawie jest trójkąt równoramienny o podstawie 10 m i wysokości 3m.

`V_1=10*20*4=800m^3`

`V_2=P_p*H=(1/2*10*3)*20=15*20=300m^3`

Liczymy teraz objętość całej stodoły

`V=V_1+V_2=800+300=1100m^3`

Prawidłowa jest odpowiedź C.

Odpowiedź:

C

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie