Matematyka

Matematyka z plusem 2 (Zbiór zadań, GWO)

Oblicz obwody trójkątów z dokładnością do 0,1 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz obwody trójkątów z dokładnością do 0,1

21
 Zadanie

22
 Zadanie
23
 Zadanie
24
 Zadanie
25
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Wystarczy przedstawić każdy z boków trójkąta jako przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego i wyliczyć jego długość z tw. Pitagorasa.

a) `a^2=1^2+2^2=1+4=5` , `a=sqrt(5)=2,2`

`b^2=1^2+4^2=1+16=17` , `b=sqrt(17)=4,1`

`c^2=3^2+3^2=9+9=18` , `c=sqrt(18)=4,2`

`Obw=a+b+c=10,5`

b)

 `a^2=1^2+3^2=1+9=10` , `a=sqrt(10)=3,2`

`b^2=1^2+2^2=1+4=5` , `b=sqrt(5)=2,2`

`c^2=1^2+4^2=1+16=17` , `c=sqrt(17)=4,1`

`Obw = a+b+c =9,5 `

c)

`a^2=3^2+2^2=9+4=13` , `a=sqrt(13)=3,6`

`b^2=1^2+6^2=1+36=37` , `b=sqrt(37)=6,1`

`c^2=4^2+8^2=16+64=80` , `c=sqrt(80) = 8,9`

 `Obw = a+b+c =18,6`

 

Odpowiedź:

10,5 ; 9,5 ; 18,6

DYSKUSJA
user profile image
Basia

3 października 2017
dzięki!!!!
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie