Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Dwa okręgi o środkach S1 i S2 i promieniach odpowiednio r1 i r2:

  • są rozłączne zewnętrznie wtedy i tylko wtedy, gdy |S1S2| > r+ r2.
  • są styczne zewnętrznie wtedy i tylko wtedy, gdy |S1S2| = r+ r2.
  • przecinają się wtedy i tylko wtedy, gdy |r- r2| < |S1S2|r+ r2.
  • są styczne wewnętrznie wtedy i tylko wtedy, gdy |S1S2| =|r- r2|≠ 0
  • są rozłączne wewnętrznie wtedy i tylko wtedy, gdy |S1S2| < |r- r2|.

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku poniżej:

Komentarze