Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 3. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zbiór zadań

a) Wyznaczamy współrzędne wierzchołków hiperboli   

 

 

 

 

Zatem: 

Komentarze