Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Podręcznik

Suma miar kątów przyległych wynosi   

zatem suma miar kąta wewnętrznego i zewnętrznego w trójkącie

mających wspólne ramię wynosi   

Suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi   

wykonajmy rysunek pomocniczy:

Komentarze