Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Podręcznik

Suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi   

Suma miar kątów przyległych wynosi   

W każdym równoległoboku przeciwległe kąty mają taką samą miarę


wykonajmy rysunek pomocniczy

Komentarze