Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

a)

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku poniżej 

Komentarze