Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Prosta o współczynniku kierunkowym a przechodząca przez punkt A=(xA, yA) ma równanie:

 


a) Podstawiamy współrzędne punktu A i współczynnik a do równania w ramce i wyznaczamy równanie prostej w postaci kierunkowej:

 

 

Komentarze