Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku poniżej:


Mamy dane:

 

 

 a) Jeśli 𝛼 jest ostry, to cos𝛼 > 0.

Komentarze