Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku poniżej:


Mamy dane:

 

 

 


Z tw. cosinusów obliczamy cos𝛼:

Komentarze