Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Prosto do matury 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Szkic pomocniczy:

Skorzystajmy z twierdzenia Pitagorasa w trójkącie BEC i obliczmy długość odcinka CE:

 

 

 

 

 

Obliczmy pole trójkąta BEC:

 

 

Pole trójkąta BEC jest równe sumie pól trójkątów BES i BSC:

  

 

 

        

 

Komentarze