Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 7, Zeszyt ćwiczeń

a) Wyznaczamy współrzędne punktu K będącego środkiem odcinka AB. 

  


Wyznaczamy współrzędne punktu L będącego środkiem odcinka BC. 

Komentarze