Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 7, Zeszyt ćwiczeń

Rysujemy prostą AB (prostą przechodzącą przez punkty A i B) oraz prostą KL (prostą przechodzącą przez punkty K i L). 

Na prostej AB zaznaczamy punkty C, D i E tak, aby ich współrzędne były liczbami całkowitymi. 

Na prostej KL zaznaczamy punkty M, N i O tak, aby ich współrzędne były liczbami całkowitymi. 

Komentarze