Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Obliczmy współrzędne środka odcinka AB:

 

 

 

Obliczmy współczynnik kierunkowy prostej AB:

Komentarze