Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

a) Obliczmy współrzędne środka boku AB:

 

 

 

 

Równanie prostej AB to:  

Komentarze