Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

 

Trzy kolejne liczby naturalne nieparzyste możemy zapisać jako: 

 

gdzie   jest dowolną liczbą naturalną. 

Komentarze