Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

 

Liczba naturalna podzielna przez 3 jest wielokrotnością liczby 3:

 


Liczby naturalne podzielne przez 3 możemy zapisać w postaci:

 

gdzie   jest dowolną liczbą naturalną. 

Komentarze